Obsługa postępowania upadłościowego


Wykaz prowadzonych postępowań upadłościowych

Kancelaria Syndyka Beaty Waboł obsługuje postępowania upadłościowe prowadzone na terenie Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz Sądu Rejonowego w Suwałkach.
Syndyk Beata Waboł aktualnie prowadzi postępowania upadłościowe następujących firm:
1. Q-DESIGN POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Olsztynie (NIP: 739-370-05-53, REGON: 280315790, KRS: 0000310651) - data ogłoszenia upadłości 19.04.2013 r. - Sygn. akt V GUp 1/13,
2. Zbigniew Jakubowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZBIGNIEW JAKUBOWSKI w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suwałkach (NIP: 844-000-46-21, REGON: 790011606) - data ogłoszenia upadłości 07.06.2013 r. - Sygn. akt V GUp 2/13,
3. TORMETAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suwałkach (NIP: 844-23-28-090, REGON: 200368366, KRS: 0000359065) - data ogłoszenia upadłości 29.04.2014 r. - Sygn. akt V GUp 1/14,
4. KONS-BUD SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suwałkach (NIP: 844-16-06-256, REGON: 790285315, KRS: 0000058729) - data ogłoszenia upadłości 04.08.2014 r. - Sygn. akt V GUp 2/14.
5. GASTROBIZNES Sp. z o.o. Sp.k. w upałości z siedzibą w Białymstoku (NIP: 542-32-47-851, REGON: 362481269, KRS: 0000575462) - data ogłoszenia upadłości 16.05.2017 r. - Sygn. akt VIII GUp 47/17.

Komunikat syndyka nr 1

Beata Waboł - syndyk masy upadłości informuje, iż odpowiada na wnioski i zapytania wierzycieli kierowane wyłącznie droga listowną. Adres do korespondencji dla wszystkich prowadzonych spraw to: Kancelaria Syndyka Beaty Waboł, 16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 2.

Komunikat syndyka nr 2

Beata Waboł - syndyk masy upadłości informuje, iż zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w terminie 2 miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele mogą zgłosić swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi.

Komunikat syndyka nr 3

Syndyk masy upadłości spółki "DOMINO" J.Zawadzki, A.Połonowski Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ignatkach informuje, iż w dniu 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie upadłościowe.