Obsługa postępowania upadłościowego


Wykaz prowadzonych postępowań upadłościowych

Kancelaria Syndyka Beaty Waboł obsługuje postępowania upadłościowe prowadzone na terenie Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz Sądu Rejonowego w Suwałkach.
Syndyk Beata Waboł aktualnie prowadzi postępowania upadłościowe następujących firm:
1. Zbigniew Jakubowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZBIGNIEW JAKUBOWSKI w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suwałkach (NIP: 844-000-46-21, REGON: 790011606) - data ogłoszenia upadłości 07.06.2013 r. - Sygn. akt V GUp 2/13,
2. TORMETAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suwałkach (NIP: 844-23-28-090, REGON: 200368366, KRS: 0000359065) - data ogłoszenia upadłości 29.04.2014 r. - Sygn. akt V GUp 1/14,
3. KONS-BUD SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suwałkach (NIP: 844-16-06-256, REGON: 790285315, KRS: 0000058729) - data ogłoszenia upadłości 04.08.2014 r. - Sygn. akt V GUp 2/14.
4. GASTROBIZNES Sp. z o.o. Sp.k. w upałości z siedzibą w Białymstoku (NIP: 542-32-47-851,                        REGON: 362481269, KRS: 0000575462) - data ogłoszenia upadłości 16.05.2017 r. - Sygn. akt VIII GUp 47/17.

5. D&S Sp. z o.o. w upadłości  z siedzibą w Białymstoku (NIP: 542-301-27-11, REGON: 200119344,                      KRS 0000270320) - data ogłoszenia upadłości 01.04.2019 r. - Sygn. akt VIII GUp 65/19

6. Andrzej Dziądziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADAM Transport Ciężarowy Andrzej Dziądziak w upadłości z siedzibą w Augustowie (NIP: 846-119-50-00, REGON: 790740328) - data ogłoszenia upadłości 08.04.2019 r. - Sygn. akt.VIII GUp 75/19

7. JAVENA Grygieńć Sp. jawna w upadłości  z siedzibą w Suwałkach (NIP: 844-000-55-20, REGON: 005403620, KRS: 0000008349) - data ogłoszenia upadłości 15.05.2019 r. - Sygn. akt. VIII GUp 96/19

Komunikat syndyka nr 1

Beata Waboł - syndyk masy upadłości informuje, iż odpowiada na wnioski i zapytania wierzycieli kierowane wyłącznie droga listowną. Adres do korespondencji dla wszystkich prowadzonych spraw to: Kancelaria Syndyka Beaty Waboł, 16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 2.

Komunikat syndyka nr 2

Beata Waboł - syndyk masy upadłości informuje, iż zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w terminie 2 miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele mogą zgłosić swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi.

Komunikat syndyka nr 3

Syndyk masy upadłości spółki "DOMINO" J.Zawadzki, A.Połonowski Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ignatkach informuje, iż w dniu 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie upadłościowe. 

26.07.2019

Komunikat syndyka nr 4

Syndyk masy upadłości spółki Q-DESIGN POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Olsztynie informuje, iż w dniu 3 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach, V Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie upadłościowe.